לשון

שם הפעילות
סוג
כתובת אתר
 משחק בסגנון שבץ נא לתרגול בניינים  משחק  למה – למידה מפתחת הצלחה
 אמץ מילה!  כרטיסיות  למה – למידה מפתחת הצלחה
 מילים נרדפות להדפסה  רביעיות ומשחק זיכרון  למה – למידה מפתחת הצלחה
משחק מילות קישור רביעיות  למה – למידה מפתחת הצלחה