עבדים היינו?

אין תגובות

פעילות מתוקשבת – לחג הפסח

מתוך ההגדה

עֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה בְמִצְָריִם, וַּיֹוצִיאֵנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מִּׁשָם בְיָד חֲזָָקה ובִזרעַ נְטּויָה. וְאִּלּו לא הֹוצִיא הַּקָדֹוׁש בָרּוְך הּוא אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְָריִם, הֲֵרי אָנּו ובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו מְׁשֻעְּבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה בְמִצְָריִם. וַאֲפִילּו כֻּלָנּו חֲכָמִים כֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו זקנִים כֻּלָנּו יֹוְדעִים אֶת הַּתֹוָרה מִצְוָה עָלֵינּו לְ סַּפֵר בִיצִיאַת מִצְָריִם. וְכָל הַּמְַרּבֶה לְסַּפֵר בִיצִיאַת מִצְַריִם הֲֵרי זֶה מְׁשֻּבָח

מתוך: הגדה של פסח

?מהי העבדות על פי הקטע

?מדוע לדעתכם יש להרבות ולספר ביציאת מצרים

במקום אחר בהגדה נאמר כי ”חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים” מה דעתכם על אמירה זו? איך אתם יכולים ליישמה

?מיהו עבד

 

על נהר אספירין ישבנו לא שומעים לא רואים במקומות המוכרים כאילו אנחנו אוויר עוד מעט יגמר הסרט בקרוב המציאות התמונה מטושטשת והצליל לא ברור כי כולנו עבדים אפילו שיש לנו כזה כאילו פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא כולנו מכורים של מישהו פותחים פה גדול שמבקש עכשיו תרגישו ומחכים למנה הבאה חלונות ראווה יפים פה זה הכל למכירה גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה אז מה נעשה עם הכעס הזה כולם רוצים להיות חופשיים מה יהיה עם הקנאה אבל ממה אלוהים ממה כולנו עבדים אפילו

מהי העבדות על פי תפיסתו של ברי סחרוף? האם יש מקום לדעתכם לחבר בין תפיסתו של סחרוף לבין ההגדה של פסח? נמקו

מעבדות לחרות

לא בחירות נולד האדם אלא בעבדות, ורק הכוח להשתחרר ניתן לו, ולהשתמש בכוח זה הוא תפקידו עלי אדמות. מי שאינו רוצה להיות בן חורין בוודאי נשאר בעבדותו

יצחק ברויאר

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s