קטגוריה: חגים

מערכי שיעור לתחילת שנה

מחפשים מערכי שיעור למחר? אני תמיד מחפשת עוד משהו, תמיד זה מוכן שבועיים מראש אבל עדיין מההתרגשות משהו עדיין לא מספיק…אולי אמצא משהו טוב יותר? לפני כמה ימים מצאתי מערך טוב יותר, קיבלתי  פעילות בנושא: מסוגלות מהיועצות שלנו (תודה לאילנה ולחני) והחלטתי להביא אותה לתלמידים שלי. את ההישגים בפאזל שיניתי קצת וקירבתי קצת לעולם התלמידים.

להמשיך לקרוא

עבדים היינו?

פעילות מתוקשבת – לחג הפסח מתוך ההגדה עֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה בְמִצְָריִם, וַּיֹוצִיאֵנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מִּׁשָם בְיָד חֲזָָקה ובִזרעַ נְטּויָה. וְאִּלּו לא הֹוצִיא הַּקָדֹוׁש בָרּוְך הּוא אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְָריִם, הֲֵרי אָנּו ובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו מְׁשֻעְּבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה בְמִצְָריִם. וַאֲפִילּו כֻּלָנּו חֲכָמִים כֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו זקנִים כֻּלָנּו יֹוְדעִים אֶת הַּתֹוָרה מִצְוָה עָלֵינּו לְ סַּפֵר בִיצִיאַת מִצְָריִם. וְכָל

להמשיך לקרוא

יום הזיכרון ליצחק רבין – אוסף פעילויות מאתרים שונים

 מרכז רבין פעילויות  פורטל עובדי ההוראה המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים אתר עופרים לזכר יצחק רבין ז"ל – האיש ופועלו כשנרצח יצחק רבין חשו רבים מאזרחי ישראל כאילו מת אביהם הפרטי, בגלל אהבתם הגדולה אליו, ובגלל אישיותו המיוחדת, האבהית… כל אלו יחד עם תפקידו כראש הממשלה מוביל תהליך השלום חברו יחד לתחושה שאבד לנו מנהיג

להמשיך לקרוא

מה החלום שלך?

חלק ראשון חלק שני – דיון :שאלות לדיון ?מה רצתה ג'ודי להיות כשהייתה קטנה ?מה אמרו לה הוריה ?מה אמרו לה החברים שלה ?האם ג'ודי הצליחה ?חלק שלישי- מה החלום שלי מחלקים לתלמידים מעטפות קטנות ודפים ומבקשים מהם לכתוב מה החלום שלהם לסוף השנה, מה הם רוצים להיות? במה הם רוצים להצליח? אומרים לתלמידים שהפתקים

להמשיך לקרוא

אחרי 20 שנה – רצח רבין

אחרי 20 שנה, מה היה חושב רבין על הקיץ האחרון? אחרי 20 שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים עוד לא נכתב… פעילות מתוקשבת לציון 20 שנה לרצח רבין, פעילות ללא גיל, מתאים לכיתות הגבוהות ביסודי ועד לתיכון. קישור לפעילות

מדריך להכנת גלגל למידה ב random-name-picker

לפני תחילת הלימודים ובמיוחד לקראת המפגש הראשון הכנתי סרטון המדגים כיצד להשתמש בrandom-name-picker או בשמו העברי: בוחר שמות באקראיות. בסרטון אני מסבירה צעד אחר צעד כיצד ליצור בעצמכם פעילות לתחילת שנה בעזרת היגדים שכתבה חברתי שרון ערוסי. random-name-picker הוא אתר שלא דורש רישום, אפשר להכין את הפעילות מראש לשמור אותה או אפילו להשתמש בפעילויות של אחרים

להמשיך לקרוא

היום הראשון בבית הספר עם הדמויות של הסרט: "הקול בראש"

כל תלמיד מגיע ביום הראשון לבית הספר עם רגשות מעורבים. אחרי שצפיתי בסרט: "הקול בראש" החלטתי להכין פעילות נחמדה כדי לגרום לתלמידים לדבר על הרגשות שלהם באמצעות הסרט. אפשר להוסיף שאלות ממוקדות בהתאם לאופי הכיתה. לדעתי סרט חובה בכל גיל! http://i2.wp.com/www.thefandom.net/wp-content/uploads/2014/11/insideout-teaser-2-580×328.jpg?resize=702%2C336 קרדיט  

פעילות היכרות מתוקשבת

כל פעילות אפשר להפוך למתוקשבת, במקום פתקים אפשר לסדר היגדים על גלגל מסתובב ואז המשחק הופך להיות כמו אמת או חובה רק בלי החובה… תודה לחברתי היקרה, לשרון (או כפי שמכירים אותה בפייסבוק Arusi Gurevitch Sharon‎‏) על ההיגדים. אתם יכולים ללחוץ על הקישור או לסרוק את הקוד: http://www.classtools.net/random-name-picker/18_F36aQH