תגית: מאגר למידה

מערכי שיעור לתחילת שנה

מחפשים מערכי שיעור למחר? אני תמיד מחפשת עוד משהו, תמיד זה מוכן שבועיים מראש אבל עדיין מההתרגשות משהו עדיין לא מספיק…אולי אמצא משהו טוב יותר? לפני כמה ימים מצאתי מערך טוב יותר, קיבלתי  פעילות בנושא: מסוגלות מהיועצות שלנו (תודה לאילנה ולחני) והחלטתי להביא אותה לתלמידים שלי. את ההישגים בפאזל שיניתי קצת וקירבתי קצת לעולם התלמידים.

להמשיך לקרוא

דרג:

פעילות תחילת שנה עם ה"קול בראש" – חידוש

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/2.0/88×31.png&quot; /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">Creative Commons Attribution 2.0 Generic License</a>. !תלמידים יקרים היום הראשון ללימודים הוא יום מיוחד, כל אחד רואה ומרגיש אחרת, בואו נחשוב איך .מרגישה כל אחת מהדמויות בסרט ביום הזה : נכיר את הדמויות ?מה מרגישה הדמות ביום הראשון

להמשיך לקרוא

דרג:

דרייב מורות משקיעות – כל הכבוד לשרית מלר

היכן אתם משיגים חומרי הוראה לשיעורים? במסגרת וובינר של פסג"ה ראשון לציון הצגתי אתרים שונים (ראו קישורים בהמשך) מהם יכולים המורים לחפש חומרים להוראה ולמידה בכיתה. התמקדתי בפורטל עובדי ההוראה – מרחב הפדגוגי. כאשר שאלתי את המשתתפים מאיפה הם משיגים רעיונות ומערכי שיעור, ענו לי הרוב: בדרייב של מורות משקיעות. הם שיבחו את הקבוצה וסיפרו שאפשר למצוא חומרים לכיתה לכל

להמשיך לקרוא

דרג:

עבדים היינו?

פעילות מתוקשבת – לחג הפסח מתוך ההגדה עֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה בְמִצְָריִם, וַּיֹוצִיאֵנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מִּׁשָם בְיָד חֲזָָקה ובִזרעַ נְטּויָה. וְאִּלּו לא הֹוצִיא הַּקָדֹוׁש בָרּוְך הּוא אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְָריִם, הֲֵרי אָנּו ובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו מְׁשֻעְּבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה בְמִצְָריִם. וַאֲפִילּו כֻּלָנּו חֲכָמִים כֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו זקנִים כֻּלָנּו יֹוְדעִים אֶת הַּתֹוָרה מִצְוָה עָלֵינּו לְ סַּפֵר בִיצִיאַת מִצְָריִם. וְכָל

להמשיך לקרוא

דרג:

המלכה ושתי – הסופרג'סטית הראשונה

סרט שיצא לאקרנים בשנה שעברה מתאר את המחיר הגבוה שנאלצו הסופרג'סטיות לשלם מזכיר את מאבקה של המלכה  הפמיניסטית ושתי ששילמה בחייה לא לפני שהצליחה לגרום למרד גורף של הנשים בשלטון הגברי בפרס. אישה חזקה, אקטיבית וחכמה שעמדה על שלה מול עולם של גברים. האם לאשה מותר להביע את דעתה? או שמה עליה לשתוק ולעשות מה

להמשיך לקרוא

דרג:

יום הזיכרון ליצחק רבין – אוסף פעילויות מאתרים שונים

 מרכז רבין פעילויות  פורטל עובדי ההוראה המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים אתר עופרים לזכר יצחק רבין ז"ל – האיש ופועלו כשנרצח יצחק רבין חשו רבים מאזרחי ישראל כאילו מת אביהם הפרטי, בגלל אהבתם הגדולה אליו, ובגלל אישיותו המיוחדת, האבהית… כל אלו יחד עם תפקידו כראש הממשלה מוביל תהליך השלום חברו יחד לתחושה שאבד לנו מנהיג

להמשיך לקרוא

דרג:

מה החלום שלך?

חלק ראשון חלק שני – דיון :שאלות לדיון ?מה רצתה ג'ודי להיות כשהייתה קטנה ?מה אמרו לה הוריה ?מה אמרו לה החברים שלה ?האם ג'ודי הצליחה ?חלק שלישי- מה החלום שלי מחלקים לתלמידים מעטפות קטנות ודפים ומבקשים מהם לכתוב מה החלום שלהם לסוף השנה, מה הם רוצים להיות? במה הם רוצים להצליח? אומרים לתלמידים שהפתקים

להמשיך לקרוא

דרג:

חילוץ תווי פניהם-יום השואה תשע"ז

כוח האומה הוא בזיכרונה – זה מותר האדם. ואם אנו רוצים לחיות, ואם אנו רוצים ושואפים לצוות את החיים לבנינו, אם אנו מאמינים שהוטל עלינו צו לסלול דרך אל העתיד, הרי עלינו ראשית כל לא לשכוח ולרשום (פרופסור בן-ציון דינור, ידיעות יד ושם, 1956) הכרזה עוצבה ע"י תמר בודנר ממכללת 'אמונה' ונבחרה לכרזה הרשמית של

להמשיך לקרוא

דרג: